УПУТСТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
ПОСЛЕ ПОСТАВЉАЊА БАЗЕНА

Погледајте pdf упутство Преузмите pdf упутство

После постављања базена у грађевински ископ на армирану бетонску плочу и повезивања цевних и струјних инсталација између базена и машинске собе почиње други део грађевинских радова тзв. обетонирање базена које обавља инвеститор. Ти радови се састоје из две фазе:

1. Разупирање базена
2. Испуњавање простора између базена и земље сувим мршавим бетоном уз паралелно пуњење базена водом

Разупирање базена
Пре почетка пуњења базена водом неопходно је добро и правилно га разупрети. Разупирање се ради да приликом обетонирања базена не би дошло до деформација базена (кривљења ка унутрашњости или ка спољашњости равних зидова базена).

За правилно разупирање базена неопходне су што дуже и што равније штафне, летве, греде и кочићи. Неопходно је да се уз праве стране базена поставе штафне уз горњу ивицу базена и са спољне и са унутрашње стране и да се на сваких 1,5 – 2м, те штафне повежу преко ширине базена посебном штафном и на тај начин практично направи решетка преко базена као на слици испод.Поред тога, спољне штафне је потребно укрутити одстојницима који се са једне стране везују за кочиће који се побијају у земљу поред грађевинског ископа, а са друге стране за спољну штафну (греду).
И краће стране базена је неопходно укрутити како не би дошло до њихових деформација. У великој већини случајева довољно је на хоризонтално укрућење од беле пластике поставити једну штафну и са 2-3 кочића и одстојника управити те стране на исти начин као и дуже.

Када је добро разупрет – управљен (што се визуелном контролом може утврдити) базен може да почне да се пуни водом. Када се напуни 30-40цм воде, тада може да се крене и са испуњавањем простора између земље и базена сувим мршавим бетоном.
Испуњавање простора између базена и земље сувим мршавим бетоном
уз паралелно пуњење базена водом
Бетон којим се испуњава простор између базена и земље је суви мршави бетон, баш као за изравњавајући (за кошуљицу). За ову врсту бетона неопходно је обезбедити цемент и фракцију песка гранулације 2-5мм. Однос цемент – песак може да буде 1:3 - 1 : 5.

Суви мршави бетон се мора припремати у мешалицама, јер миксери нису у стању да припреме тако суву врсту бетона. Бетон се сипа редом око базена (по једна колица на две коморе које чине вертикална укрућења). Приликом сипања бетона у простор између базена и земље, строго се мора водити рачуна да се не оштете цеви и друга видљива опрема.

На местима где су провучене цевне инсталације, бетон се не сме сипати из колица директно, већ се то мора полако радити лопатом, како не би дошло до оштећења цевних инсталација. Када се у сваку комору базена (размак између два вертикална укрућења) наспе по пола колица бетона, креће се поново од почетка.

За време бетонирања базен се може допуњавати водом. Неопходно је да ниво воде у базену увек буде виши од нивоа бетона између базена и земље за 10-20цм и та разлика у нивоима треба да се одржава до врха базена, како би увек имали равнотежу притиска воде изнутра и притиска бетона споља. Базен се пуни водом до половине скимера, одн. 8-10цм од врха базена и ту се на крају бетонирања сустижу ниви воде у базену и бетона около њега. Приликом бетонирања неопходно је вршити сталну визуелну контролу како не би дошло до деформација (у случају лошег разупирања) и како би се одмах исправиле евентуалне грешке које је после везивања бетона немогуће више исправљати.

Са испуњавањем простора између земље и базена сувим мршавим бетоном иде се све до хоризонталног белог укрућења, које се налази на 8-10цм од врха базена. Простор изнад хоризонталног укрућења остаје за постављање кошуљице и партерног уређења (плочица, камена, штампаног бетона, декинга и осталог).

Поклопци разводних кутија од рефлектора, поклопци скимера, регулатори ваздуха за хидромасажу и турбо јет и поклопци система за аутоматско допуњавање воде остају у равни партерног уређења (коте „НУЛА“), доступни за евентуалне сервисе.

Штафне (греде) којима је базен разупрет не треба скидати минимум 24х после завршетка бетонирања базена.

Могуће појаве на које се мора обратити пажња приликом бетонирања:
Приликом бетонирања између 2 вертикална укрућења може се јавити деформација зида од базена ка земљи. Такве деформације се јављају ако се бетон који је насут насупрот деформације није слегао, па вода врши већи притисак ка споља од притиска бетона ка базену. У овом случају је неопходно неком шипком или летвом сабити бетон у делу где се појавила деформација. Сабијање бетона се мора лагано радити и строго се мора водити рачуна да се шипком не оштете инсталације или опрема.Приликом бетонирања између 2 вертикална укрућења ретко може доћи до деформације зида од бетона ка води. Такве деформације се јављају ако је бетон који је насут доста влажан и бетон ка базену врши већи притисак од воде изнутра. Ако дође до овакве деформације, неко мора да удје у базен и уз деформацију постави таблу стиродура и практично изгура бетон како би исправио деформацију. Том приликом је потребно одвадити мало влажног бетона и на том месту насути сув бетон.

Ако приликом бетонирања буде било каквих нејасноћа, обавезно нас контактирајте.