Базени

AQUA LINES у својој фабрици прави базене свих могућих типова, облика и димензија. Постоји неколико основних типова базена.

СКИМЕРСКИ БАЗЕНИ

Најзаступљенији тип породичних базена је управо овај тип.

Ниво слободне површине воде је на 10цм од врха базена. Вода из базена на филтрацију одлази кроз скимере (70%) и кроз усисну дизну (30%).

ПРЕЛИВНИ БАЗЕНИ

Већина јавних базена би требало да буде преливна. Ниво слободне површине воде је у нивоу партерног уређења, чиме се добија прелеп визуелни ефекат.

Вода на филтрацију из базена одлази преливањем у преливни канал, који се налази дуж целог обима базена, одакле вода природним падом одлази у компензациони резервоар, односно филтрацију.

КОМПАКТ БАЗЕНИ

Вишегодишње искуство и потребе клиената су нас подстакле да развијемо посебан тип такозваних компактних базена и у скимерској и у преливној варијанти.
Ради се о типу базена који у оквиру самог тела базена има интегрисану и шахту за смештај технологије и компензациони резервоар (код преливног компактног базена).

ТРАНСПОРТ БАЗЕНА

Све базене до димензије 9x3,5x1,5м можемо да довеземо као готове до места уградње.

Базени се до лица места довозе на специјализованој приколици на боку (усправно) и на месту се уграђују за један дан.


МОДЕЛИ БАЗЕНА

Постоји неколико стандардних модела базена.

Nikolas

Правоугаоно-овални базен.

Stax

Правоугаони базен са спољним степеницама.

Verona

Правоугаони базен са римским степеницама.

Santorini

Овални базен.

Alex

Правоугаони базен.

Azzuro

Базен неправилног облика - бубрег.ФАЗНИ ПРИКАЗ РАДОВА КОД БАЗЕНА КОЈИ СЕ ПРАВЕ НА ЛИЦУ МЕСТА

Базен се у фабрици опрема свом потребном опремом која је на телу базена (дизне, скимери, подводна расвета, степенице, хидромасажа...) и као прединсталиран, базен се транспортује до лица места. На лицу места спушта се у грађевински ископ коју је инвеститор претходно припремио према нашим детаљним грађевинским инструкцијама. Када се базен спусти у грађевински ископ, све инсталације (цевне и струјне) се повезују са машинском собом, односно, просторијом у коју се смешта базенска опрема (пумпе, филтер, уређаји за хемијски третман воде, системи за грејање воде...). После повезивања инсталација, наставља се са другим делом грађевинских радова и уређењем плажа, стаза и партера око базена. Базени димензија преко 9x3,5x1,5м праве се на лицу места и њихова израда траје 4-7 дана. Израда на лицу места подразумева нешто другачију грађевинску припрему терена и завршне грађевинске радове.

AQUA LINES базени поседују читав низ решења степеница у својим базенима, почев од класичних прохромских мердевина са 3 и 4 газишта, па до доста комфорнијих варианти, које се праве од неклизајућих табли полипропилена.

Поред ових стандардних типова степеница, спремни смо да уз идеје и жеље наших клиената нађемо најбоље и најоптималније решење за свачији укус и потребе.

Степенице које се најчешће израђују су:

  • Унутрашње угаоне степенице
  • Унутрашње угаоне равне степенице
  • Унутрашње римске степенице
  • Спољне римске степенице
  • Унутрашње угаоне проширене хидромасажне степенице
  • Унутрашње римске проширене хидромасажне степенице
  • Спољне римске хидромасажне степенице