МОБИЛНЕ ТЕЛЕСКОПСКЕ ПОКРИВКЕ

Најбоље решење за покривање базена су мобилне телескопске покривке. Оне су уједно и летње и зимске покривке. Због ефекта стаклене баште овим системом покривања ћете без икаквог додатног грејања продужити сезону купања за 3-4 месеца.

Са мобилним телескопским покривкама Ваш базен добија прави смисао. Одржавање базена вишеструко појефтињује и по питању чишћења и по питању утрошка хемије, а највише по питању уштеде енергије за загревање воде у базену.

Заступници смо једне од водећих европских фабрика у овој области AQUA COMET.

AQL PRACTIC

Ширина: 3.0 m - 7.0 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 0.91 m - 2.25 m - у зависности од ширине.

AQL HORIZONT

Ширина: 3.0 m - 6.5 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 0.67 m - 1.34 m - у зависности од ширине.

AQL DREAM

Ширина: 3.0 m - 5.25 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 0.54 m - 1.13 m - у зависности од ширине.

AQL HARMONY

Ширина: 3.0 m - 6.5 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 2.1 m - 2.38 m - у зависности од ширине.

AQL STAR

Ширина: 3.0 m - 5.5 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 2.04 m - 2.49 m - у зависности од ширине.

AQL ROCK

Ширина: прилагођено купцу
Дужина: прилагођено купцу
Висина: прилагођено купцу - у зависности од ширине.

AQL TERRACE

Ширина: прилагођено купцу
Дужина: прилагођено купцу
Висина: прилагођено купцу - у зависности од ширине.

AQL FLASH

Ширина: 3.0 m - 5.0 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 0.40 m - 0.96 m - у зависности од ширине.

AQL WAVE

Ширина: 3.1 m - 5.0 m
Дужина: 4.33 m - 14.86 m
Висина: 1.95 m - 2.26 m - у зависности од ширине.

HORIZONT

Ширина: 4.0 m - 6.25 m
Дужина: 6.4 m - 10.65 m
Висина: 0.40 m - 0.80 m - у зависности од ширине.

STAR – STAR PLUS

Ширина: 3.5 m - 7.0 m
Дужина: 6.0 m - 14.0 m
Висина: 0.8 m - 1.4 m - у зависности од ширине.

SUN – SKY

Ширина: 3.0 m - 7.5 m
Дужина: 6.0 m - 14.0 m
Висина: 1.1 m - 3.0 m - у зависности од ширине.

VISUAL

Ширина: 3.0 m - 5.5 m
Дужина: 6.0 m - 14.0 m
Висина: 0.6 m - 1.2 m - у зависности од ширине.

HARMONIE – HARMONIE PLUS

Ширина: 4.0 m - 7.0 m
Дужина: 6.0 m - 13.5 m
Висина: 2.1 m - 2.5 m - у зависности од ширине.

PROFESSIONAL

Ширина: 4.0 m - 7.0 m
Дужина: 6.0 m - 12.5 m
Висина: 2.1 m - 2.5 m - у зависности од ширине.

PRACTIC

Ширина: 4.0 m - 5.5 m
Дужина: 6.0 m - 12.5 m
Висина: 2.2 m - 2.8 m - у зависности од ширине.

CREATIVE

Ширина: 4.0 m - 6.5 m
Дужина: 6.0 m - 12.5 m
Висина: 2.2 m - 2.8 m - у зависности од ширине.

LOK

Ширина: 4.0 m - 7.0 m
Дужина: на упит
Висина: 2.0 m - 3.0 m - у зависности од ширине.

GALAXY

Ширина: 5.0 m - 14.0 m
Дужина: 8.59 m - 21.37 m
Висина: 2.5 m - 3.4 m - у зависности од ширине.

ORION

Ширина: 5.0 m - 9.0 m
Дужина: на упит
Висина: 2.4 m - 3.3 m - у зависности од ширине.

onROLL

Ширина: 3.5 m - 5.25 m
Дужина: 3.0 m - 8.5 m
Висина: 0.9 m - 1.4 m - у зависности од ширине.
Максимална дужина: 8.5 m