Bazeni

AQUA LINES u svojoj fabrici pravi bazene svih mogućih tipova, oblika i dimenzija. Postoji nekoliko osnovnih tipova bazena.

SKIMERSKI BAZENI

Najzastupljeniji tip porodičnih bazena je upravo ovaj tip.

Nivo slobodne površine vode je na 10cm od vrha bazena. Voda iz bazena na filtraciju odlazi kroz skimere (70%) i kroz usisnu diznu (30%).

PRELIVNI BAZENI

Većina javnih bazena bi trebalo da bude prelivna. Nivo slobodne površine vode je u nivou parternog uređenja, čime se dobija prelep vizuelni efekat.

Voda na filtraciju iz bazena odlazi prelivanjem u prelivni kanal, koji se nalazi duž celog obima bazena, odakle voda prirodnim padom odlazi u kompenzacioni rezervoar, odnosno filtraciju.

KOMPAKT BAZENI

Višegodišnje iskustvo i potrebe klienata su nas podstakle da razvijemo poseban tip takozvanih kompaktnih bazena i u skimerskoj i u prelivnoj varijanti.

Radi se o tipu bazena koji u okviru samog tela bazena ima integrisanu i šahtu za smeštaj tehnologije i kompenzacioni rezervoar (kod prelivnog kompaktnog bazena).

TRANSPORT BAZENA

Sve bazene do dimenzije 9x3,5x1,5m možemo da dovezemo kao gotove do mesta ugradnje.

Bazeni se do lica mesta dovoze na specijalizovanoj prikolici na boku (uspravno) i na mestu se ugrađuju za jedan dan.


MODELI BAZENA

Postoji nekoliko standardnih modela bazena.

Nikolas

Pravougaono-ovalni bazen.

Stax

Pravougaoni bazen sa spoljnim stepenicama.

Verona

Pravougaoni bazen sa rimskim stepenicama.

Santorini

Ovalni bazen.

Alex

Pravougaoni bazen.

Azzuro

Bazen nepravilnog oblika - bubreg.FAZNI PRIKAZ RADOVA KOD BAZENA KOJI SE PRAVE NA LICU MESTA

Bazen se u fabrici oprema svom potrebnom opremom koja je na telu bazena (dizne, skimeri, podvodna rasveta, stepenice, hidromasaža...) i kao predinstaliran, bazen se transportuje do lica mesta. Na licu mesta spušta se u građevinski iskop koju je investitor prethodno pripremio prema našim detaljnim građevinskim instrukcijama. Kada se bazen spusti u građevinski iskop, sve instalacije (cevne i strujne) se povezuju sa mašinskom sobom, odnosno, prostorijom u koju se smešta bazenska oprema (pumpe, filter, uređaji za hemijski tretman vode, sistemi za grejanje vode...). Posle povezivanja instalacija, nastavlja se sa drugim delom građevinskih radova i uređenjem plaža, staza i partera oko bazena. Bazeni dimenzija preko 9x3,5x1,5m prave se na licu mesta i njihova izrada traje 4-7 dana. Izrada na licu mesta podrazumeva nešto drugačiju građevinsku pripremu terena i završne građevinske radove.

AQUA LINES bazeni poseduju čitav niz rešenja stepenica u svojim bazenima, počev od klasičnih prohromskih merdevina sa 3 i 4 gazišta, pa do dosta komfornijih varianti, koje se prave od neklizajućih tabli polipropilena.

Pored ovih standardnih tipova stepenica, spremni smo da uz ideje i želje naših klienata nađemo najbolje i najoptimalnije rešenje za svačiji ukus i potrebe.

Stepenice koje se najčešće izrađuju su:

  • Unutrašnje ugaone stepenice
  • Unutrašnje ugaone ravne stepenice
  • Unutrašnje rimske stepenice
  • Spoljne rimske stepenice
  • Unutrašnje ugaone proširene hidromasažne stepenice
  • Unutrašnje rimske proširene hidromasažne stepenice
  • Spoljne rimske hidromasažne stepenice