in

Naši bazeni vaše zadovoljstvo

AQUA LINES u svojoj fabrici pravi bazene svih mogućih tipova, oblika i dimenzija. Postoje dva osnovna tipa bazena:

SKIMERSKI BAZENI

Najzastupljeniji tip porodičnih bazena je upravo ovaj tip. Nivo slobodne površine vode je na 10cm od vrha bazena. Voda iz bazena na filtraciju odlazi kroz skimere (70%) i kroz usisnu diznu (30%).

skimerski bazeni

PRELIVNI BAZENI

Većina javnih bazena bi trebalo da bude prelivna. Nivo slobodne površine vode je u nivou parternog uređenja, čime se dobija prelep vizuelni efekat. Voda na filtraciju iz bazena odlazi prelivanjem u prelivni kanal, koji se nalazi duž celog obima bazena, odakle voda prirodnim padom odlazi u kompenzacioni rezervoar, odnosno filtraciju.

prelivni bazeni

TRANSPORT BAZENA

Sve bazene do dimenzije 9x3,5x1,5m možemo doneti kao gotove do mesta ugradnje. Bazeni se do lica mesta dovoze na specijalizovanoj prikolici na boku (uspravno) i na mestu se ugrađuju za jedan dan.

transport bazena

OBLICI BAZENA

Bazen nepravilnog oblika - bubreg
Bazen nepravilnog oblika - bubreg
Pravougaoni - ovalni bazen
Pravougaoni-ovalni bazen
Pravougaoni bazen
Pravougaoni bazen
Pravougaoni bazen sa spoljnim rimskim stepenicama
Pravougaoni bazen sa spoljnim rimskim stepenicama
Ovalni bazen
Ovalni bazen

FAZNI PRIKAZ RADOVA KOD BAZENA KOJI SE PRAVE NA LICU MESTA

Bazen se u fabrici oprema svom potrebnom opremom koja je na telu bazena (dizne, skimeri, podvodna rasveta, stepenice, hidromasaža...) i kao predinstaliran, bazen se transportuje do lica mesta. Na licu mesta spušta se u građevinsku rupu koju je investitor prethodno pripremio prema našim detaljnim građevinskim instrukcijama. Kada se bazen spusti u građevinsku rupu, sve instalacije (cevne i strujne) se povezuju sa mašinskom sobom, odnosno, prostorijom u koju se smešta bazenska oprema (pumpe, filter, uređaji za hemijski tretman vode, sistemi za grejanje vode...). Posle povezivanja instalacija, nastavlja se sa drugim delom građevinskih radova i uređenjem plaža, staza i partera oko bazena.

Bazeni dimenzija preko 9x3,5x1,5m prave se na licu mesta i njihova izrada traje 4-7 dana. Izrada na licu mesta podrazumeva nešto drugačiju građevinsku pripremu terena i završne građevinske radove.

Kliknite na sliku za uvećanje

Kliknite na sliku za uvećanje

Kliknite na sliku za uvećanje

MONOLIT BAZENI

Višegodišnje iskustvo i potrebe klienata su nas podstakle da razvijemo poseban tip takozvanih monolitnih bazena i u skimerskoj i u prelivnoj varijanti. Radi se o tipu bazena koji u okviru samog tela bazena ima integrisanu i šahtu za smeštaj tehnologije i kompenzacioni rezervoar (kod prelivnog monolita).

Monolitni skimerski bazeni
Monolitni prelivni bazeni

STEPENICE U BAZENIMA

AQUA LINES bazeni poseduju čitav niz rešenja stepenica u svojim bazenima, počev od klasičnih prohromskih merdevina sa 3 i 4 gazišta, pa do dosta komfornijih varianti, koje se prave od neklizajućih tabli polipropilena:

  1. Unutrašnje ugaone stepenice
  2. Unutrašnje ugaone ravne stepenice
  3. Unutrašnje rimske stepenice
  4. Spoljne rimske stepenice
  5. Unutrašnje ugaone proširene hidromasažne stepenice
  6. Unutrašnje rimske proširene hidromasažne stepenice
  7. Spoljne rimske hidromasažne stepenice

Pored ovih standardnih tipova stepenica, spremni smo da uz ideje i želje naših klienata nađemo najbolje i najoptimalnije rešenje za svačiji ukus i potrebe.